درس «آموزش داستان نویسی» تولید شد

درس «آموزش داستان نویسی» تولید شد

درس «آموزش داستان نویسی» تولید شد مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به منظور ارتقای مهارت های فرهنگی و دسترسی همگان به بهترین استادان و منابع آموزشی درس « آموزش داستان‌نویسی » را تولید و ارایه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در …

ماهنامه سرای داستان مجوز انتشار گرفت

ماهنامه سرای داستان

ماهنامه سرای داستان مجوز انتشار گرفت ماهنامه سرای داستان در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۷۹۲۵۲ مجوز انتشار گرفت. این نشریه به دنبال انتشار داستان های کوتاه، نقد داستان و ترجمه داستان است. نویسندگان و علاقمندان عزیز می توانند آثار خود را جهت انتشار به ایمیل زیر ارسال کنند. sarayedastan@gmail.com   پروانه انتشار رسانه غیر …